La immigració en xifres

Catalunya inicia un nou cicle migratori caracteritzat per l’aturada de l’intens flux migratori que ha experimentat el nostre país durant els darrers 10 anys, així com per una certa estabilització del nombre total de persones estrangeres que hi viuen. Així ho indica la comparativa dels padrons corresponents a 1 de juliol de 2009 i a 1 de gener de 2010.

Aquesta nova tendència estarà marcada per un menor volum d’entrades, per un lleuger retorn als llocs d’origen i per la proliferació de noves estratègies migratòries, com ara el trasllat a països tercers.

Hi ha, però, especificitats a nivell territorial: l’Àmbit metropolità, les comarques centrals, les Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran perden població estrangera, mentre que les comarques gironines, el Camp de Tarragona i l’Àmbit de Ponent en guanyen.

Continue reading