Mejorar la sonrisa con Invisalign

En la actualidad los tratamientos para mejorar la sonrisa son de fácil acceso, si se plantea una comparación con lo que ocurría tiempo atrás. Esta es una de las características principales por las que Invisalign se ha ido posicionando en el mercado.

Además de lo anterior, el proceso de mejora de la sonrisa con Invisalign cuenta con la particularidad de conseguir el resultado deseado sin que sea necesario interferir con el normal desenvolvimiento de la persona en la vida cotidiana.

Read More

La situació actual de la immigració irregular

EL 82,7% dels estrangers de països de fora de la Unió Europea que viuen a Espanya compten amb un permís de llarga durada, de manera que porten ja més d’una dècada al país, quan l’any 2007 eren menys del 34% els que es trobaven en aquesta situació estable i la majoria necessitava renovar els seus permisos. En total, a 30 de juny de 2016, s’explicaven a Espanya 5.017.406 estrangers dels quals gairebé 2,1 milions, el 41,7%, procedien de països de fora de la UE. Deu anys abans la xifra global era més baixa (3,5 milions de persones amb targeta de residència en vigor) encara que amb més oriünds d’aquests tercers països, 2,2 milions establerts legalment al país, el 64,25% dels estrangers.

La seva situació era llavors més inestable: el 33,59% tenien un permís permanent, que ara ostenten més del 80%. De la resta, 4 de cada 10 estaven pendents de la primera renovació de la seva autorització, un 13,27% esperaven la segona i l’11,95% tenien encara el permís inicial. Ara, són el 17,2% els que es troben en aquest tipus de situacions temporals, ja siguin amb permisos per treballar per compte d’altri (7,37%) o pròpia (0,36%), per reagrupació familiar (4,83%) o per raons humanitàries (0,3%) i d’arrelament (1,60%).

Read More